همكاری ها و موافقت نامه ها 

مرکز تحقيقات فناوری سلول های بنیادی با عقد تفاهم نامه های بين المللی با شرکت ژن و سلول آلمان و گروه ژنتيک دانشگاه نيس فرانسه و در سطح کشور با پژو هشگاه رويان، شرکت بن ياخته و سلول، بافت، زيست (سبز)، مراکز تحقيقات استخوان و مفاصل، چشم پزشکی، نازايی، سوختگی و کميته  تحقيقات دانشجويی تاکنون توانسته است قدم های بزرگ و استواری در زمينه سلول های بنيادی و فناوری ترانسژنيک بردارد.
این مرکز با عقد تفاهم نامه های رسمی داخلی و بین المللی با مراکز بزرگی همچون ستاد فناوری سلول های بنیادی، معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاه رویان، شرکت بن یاخته، شرکت سلول بافت زیست  و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، شرکت ژن و سلول کشور آلمان، گروه ترانسژنیک کشور فرانسه ، مرکزIVF اوهایو و شرکت مهندسی پزشکی میشیگان کشور امریکا، فعالیت های مشترک پژوهشی و آموزشی دارد،
اجرای پايان نامه های مشترک مرکز با ساير دانشگاه ها ( شيراز، تهران، تربيت مدرس و ......) در مقاطع دکترای حرفه ای، کارشناسی ارشد و دکترا توانسته است سهم بزرگی در طرح های پژوهشی و توليد علم کشور ايفا نمايد.
 
 
 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir