تاریخچه مرکز تحقیقات فناوری ترانس ژنیک

مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وابسته به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده ، که با عنوان مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فناوری ترانس ژنیک ، از بهمن ماه 1389 با اخذ موافقت اصولی از دانشگاه فعالیت خود را آغاز نموده است.
این مرکز  در بهمن ماه 1390  موافقت اصولی و در بهمن ماه 1391 موافقت قطعی خود را از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود و دارای چارت تشکیلاتی استخدامی موصوب گردید.
ضمتا در اولین سال فعالیت خود موفق به تصویب  طرح های پژوهشی با بودجه ای بالغ بر 180 میلیون تومان  در ستاد فن آوری سلولهای بنیادی معاونت تحقیقات و فن آوری ریاست جمهوری گردیده که شامل پژوهش در زمینه ی بیماری های استخوان و مفاصل ،بیماری های کبدی می باشد.
همچنین از معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری جهت تجهیز خود اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان و از استانداری فارس جمعا مبلغ 500 میلیون تومان دریافت نموده است.
این مرکز با عنوان قبلی یعنی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فن آوری ترانس ژنيك در زمینه های فناوری ترانس ژنیک و سلول درمانی در بیماری های استخوان و مفاصل و پوست در سال های 91-90 در بیمارستان مادر و کودک فعالیت داشته که پس از انتقال به خیابان نشاط و فعاليت دو ساله در كنار مركز پزشكي مقايسه اي و تجربي ، در سال 94 به برج پژوهشي محمد رسول ا.. منتقل شد و با تغییر عنوان به مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی ، در پژوهش های مرتبط با فناوری سلول های بنیادی ادامه فعالیت می نماید.

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir