معرفی مرکز

مركز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشكی شیراز یكی از مراكز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وابسته به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشكی شیراز بوده، كه از بهمن ماه 1389 فعالیت خود را آغاز نموده است.تجهیز مركز با حمایت های مالی دانشگاه علوم پزشكی شیراز، معاونت تحقیقات و فن آوری ریاست جمهوری، ستاد فن آوری سلول های بنیادی صورت گرفته است.

بخش پژوهشی

 بخش پژوهشی شامل آزمایشگاه های سلولی و مولكولی مجهز بوده كه در زمینه سلولهای فيبروبلاست و سلول هاي  بنیادی مزانشیمی (مغز استخوان،بافت چربی،خون بند ناف،مایع آمنیوتیك، پالپ دندانی، خون محیطی، جفت و......)، سلول های بنیادی جنینی و سلولهای بنیادی القایی مرتبط با فناوري ترانس ژنيك فعالیت می نماید.
این مركز با عقد تفاهم نامه های رسمی داخلی و بین المللی با مراكز بزرگی همچون ستاد فناوری سلول های بنیادی، معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگاه رویان، شركت بن یاخته، شركت سلول بافت زیست  و دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور، شركت ژن و سلول كشور آلمان، گروه ترانسژنیك كشور فرانسه ، مركزIVF اوهایو و شركت مهندسی پزشكی میشیگان كشور امریكا، فعالیت های مشترك پژوهشی و آموزشی دارد.

بخش آموزشی

این مركز برگزاركننده كارگاه های تخصصی در زمینه سلول های بنیادی و تشخیص های مولكولی مرتبط با فناوري ترانس ژنيك برای تمامی دانشجویان، محققین، اعضای هیئت علمی و  مراكز آموزشی – پژوهشی و درمانی است.همچنین همكاری مركز در اجرای پایان نامه های مشترك با مراكز آموزش عالی كشور توانسته است نقش مهمی در افزایش توانمندیهای علمی پژوهشی دانشجویان و نشر فناوری های نوین را داشته باشد.این مركز با وجود عمر كوتاه خود در سال 1389 در مراكز تحقیقاتی دانشگاه رتبه ی دهم در بین سی و چهار مركز و در سطح كشور رتبه ی دهم در بین هفتاد و هشت مركز را حائز گردیده است. هدف كلی مركز بهره گیری از توان و استعدادهای بالفعل و بالقوه دانشگاه و استفاده از پژوهشگران توانمند در زمینه ی سلول های بنیادی و فناوری ترانسژنیك در سطح كشور و منطقه می باشد.رسالت مركز بر این اساس تربیت پژوهشگران در زمینه ی سلول های بنیادی و فناوری ترانسژنیك و اجرای طرح های پژوهشی بنیادی و كاربردی در زمینه های مذكور می باشد تا با مشاركت در درمان با استفاده از سلول های بنیادی در إرتقاء جایگاه نظام درمان و فناوری های نوین نقش خود را ایفا نماید و در این راستا با ارتباط با سایر مراكز آموزشی، پژوهشی و صنعت سعی در ایجاد بستر مناسبی خواهد نمود.
ارزش های حاكم در مركز بر حفظ ارزش های والای انسانی، مشاركت در توسعه پژوهشی، آموزشی و درمان، مشتری محوری، رعایت اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار بر پایه دانایی خواهد بود.
 
 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir