تجهیزات

Electrophoresis and Power Supply
Refrigerated Centrifuges and Micro Centrifuges
Co2 Incubator
Laminar Flow Workstations (class 1 & 2)
Chemical Hood
Freezer 
Laboratory Refrigerator
Nitrogen Tank 
Injection Microscope 
Fluorescence Microscope
Inverted Microscope
Light Microscope 
Digital Microscope 
Stereo Microscope 
Vortex
Spinner 
Real time PCR system for quantitative study of gene expression and detection of viral load
Laboratory Water Bath
Tissue Float Bath Oil Bath
Laboratory Water Purification Systems
Ice Machine/Maker For Laboratory
Autoclave
Laboratory Oven
Laboratory Shakers
PH Meter
Ultrasonic Baths
Nanodrop 
Tissue Processor
Microtome 
Digital Analytical Balances
Homogenizer
Gel Doc
 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir