این مرکز با عنوان قبلی یعنی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فن آوری ترانس ژنيك در زمینه های فناوری ترانس ژنیک و سلول درمانی در بیماری های استخوان و مفاصل و پوست در سال های 91-90 در بیمارستان مادر و کودک غدیرفعالیت داشته که پس از انتقال به خیابان نشاط و فعاليت دو ساله در كنار مركز پزشكي مقايسه اي و تجربي ، در سال 94 به برج پژوهشي محمد رسول ا.. منتقل شد و با تغییر عنوان به مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی ، در پژوهش های مرتبط با فناوری سلول های بنیادی ادامه فعالیت می نماید.

Feature Slides

تقدیر ریاست دانشگاه از دکتر مهدی دیانت پوربه عنوان یکی از اساتید برتر در عملکرد آموزشی و اخلاقی

ka zare

1395-4-28

ایده، ساخت نوعی از سلول های بنیادی با استفاده از علم ژنتیک است، که در صورت موفق بودن می تواند در آینده، بسیاری از مسایل پیوند و کاهش مصرف داروهای کاهنده سیستم ایمنی، موثر باشد.

رئیس مرکز که در این نشست به پاس کسب جایزه ملی ایده برتر از او تقدیر شد، گفت: این طرح می تواند در پیوند سلول های بنیادی کمک کند، که از روش های نوین در درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج است، به این معنی که با ویرایش ژنی، بتوانیم ژن های مربوط به سیستم سازگاری بافتی را خراب کنیم، تا این سلول ها در اثر پیوند رد نشوند و بتواند در بدن بیمار بمانند.

دکتر "مهدی دیانت پور"، افزود: ویرایش ژنی، یکی از روش های بسیار جدید در دنیا است که می توان با کمک آن برخی از بیماری های ژنتیکی را درمان کرد و حتی می تواند برای درمان برخی از بیماری های ژنتیک در کشور راهگشا باشد.