این مرکز با عنوان قبلی یعنی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فن آوری ترانس ژنيك در زمینه های فناوری ترانس ژنیک و سلول درمانی در بیماری های استخوان و مفاصل و پوست در سال های 91-90 در بیمارستان مادر و کودک غدیرفعالیت داشته که پس از انتقال به خیابان نشاط و فعاليت دو ساله در كنار مركز پزشكي مقايسه اي و تجربي ، در سال 94 به برج پژوهشي محمد رسول ا.. منتقل شد و با تغییر عنوان به مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی ، در پژوهش های مرتبط با فناوری سلول های بنیادی ادامه فعالیت می نماید.

Feature Slides

جداسازی و کشت سلول های بنیادی اندومتر رحم1393-2-24

مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک موفق به جداسازی و کشت سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت اندومتر رحم شد. این سلول ها از بافت اندومتر رحم انسان، گاو، گوسفند و بز جداسازی، کشت و ذخیره شد. این مرکز آمادگی دارد روش جداسازی و کشت این نوع سلول را در قالب کارگاه های آموزشی ویژه ای به علاقه مندان آموزش دهد.