این مرکز با عنوان قبلی یعنی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فن آوری ترانس ژنيك در زمینه های فناوری ترانس ژنیک و سلول درمانی در بیماری های استخوان و مفاصل و پوست در سال های 91-90 در بیمارستان مادر و کودک غدیرفعالیت داشته که پس از انتقال به خیابان نشاط و فعاليت دو ساله در كنار مركز پزشكي مقايسه اي و تجربي ، در سال 94 به برج پژوهشي محمد رسول ا.. منتقل شد و با تغییر عنوان به مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی ، در پژوهش های مرتبط با فناوری سلول های بنیادی ادامه فعالیت می نماید.

Feature Slides

آلبوم کارگاه های آموزشی برگزار شده1393-5-5

با مراجعه به این صفحه می توانید ضمن ملاحظه عناوین و تاریخ کارگاه های برگزار شده مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک، آلبوم تصاویر مربوط به هر کارگاه را مشاهده نمایید.