این مرکز با عنوان قبلی یعنی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فن آوری ترانس ژنيك در زمینه های فناوری ترانس ژنیک و سلول درمانی در بیماری های استخوان و مفاصل و پوست در سال های 91-90 در بیمارستان مادر و کودک غدیرفعالیت داشته که پس از انتقال به خیابان نشاط و فعاليت دو ساله در كنار مركز پزشكي مقايسه اي و تجربي ، در سال 94 به برج پژوهشي محمد رسول ا.. منتقل شد و با تغییر عنوان به مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی ، در پژوهش های مرتبط با فناوری سلول های بنیادی ادامه فعالیت می نماید.

Feature Slides

سه رتبه ارتقا مركز در ارزشيابي سال 1392


ka zare

1393-12-6

مركز تحقيقات فناوري ترانس‍ژنيك با همكاري و تلاش اساتيد، پرسنل و دانشجويان محترم موفق شد در بين مراكز داخل دانشگاه علوم پزشكي شيراز با سه رتبه ارتقا رتبه 10 از 36 را كسب نمايد. همچنين اين مركز در سال 92 در بين مراكز هم گروه (بيومديكال بالاي 3 سال) در كشور رتبه 47 از 116 را بدست آورد. اين مركز در سال 91 در بين مراكز هم گروه (بيومديكال 1 تا 3 سال) رتبه 15 از 89 را داشت. كسب اين موفقيت را به همه اساتيد، كارشناسان و پرسنل مركز تبريك مي گوييم.