اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


تقدیر ریاست دانشگاه از دکتر مهدی دیانت پوربه عنوان یکی از اساتید برتر در عملکرد آموزشی و اخلاقی

ka zare

1395-4-28

ایده، ساخت نوعی از سلول های بنیادی با استفاده از علم ژنتیک است، که در صورت موفق بودن می تواند در آینده، بسیاری از مسایل پیوند و کاهش مصرف داروهای کاهنده سیستم ایمنی، موثر باشد.

رئیس مرکز که در این نشست به پاس کسب جایزه ملی ایده برتر از او تقدیر شد، گفت: این طرح می تواند در پیوند سلول های بنیادی کمک کند، که از روش های نوین در درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج است، به این معنی که با ویرایش ژنی، بتوانیم ژن های مربوط به سیستم سازگاری بافتی را خراب کنیم، تا این سلول ها در اثر پیوند رد نشوند و بتواند در بدن بیمار بمانند.

دکتر "مهدی دیانت پور"، افزود: ویرایش ژنی، یکی از روش های بسیار جدید در دنیا است که می توان با کمک آن برخی از بیماری های ژنتیکی را درمان کرد و حتی می تواند برای درمان برخی از بیماری های ژنتیک در کشور راهگشا باشد.

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir