اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


جداسازی و کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی1393-2-6

مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک برای اولین بار سلول های بنیادی اسپرماتوگونی را از بیضه جدا نموده و کشت داده است. این مرکز آمادگی دارد روش جداسازی و کشت را در قالب کارگاه های آموزشی ویژه ای به علاقه مندان آموزش دهد.

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir