اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


جداسازی و کشت سلول های بنیادی خون قاعدگی1393-2-24

مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک موفق به جداسازی و کشت سلول های بنیادی مزانشیمی از خون قاعدگی شد. این مرکز آمادگی دارد روش جداسازی را در قالب کارگاه های آموزشی ویژه ای به علاقه مندان آموزش دهد.

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir