اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


جداسازی و کشت سلول های بنیادی پالپ دندان1393-2-24

مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک موفق به جداسازی و کشت سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت پالپ دندان شد. این سلول ها از انسان و خوکچه جداسازی، کشت و ذخیره شد. این مرکز آمادگی دارد روش جداسازی و کشت این نوع سلول را در قالب کارگاه های آموزشی ویژه ای به علاقه مندان آموزش دهد.

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir