اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


آلبوم کارگاه های آموزشی برگزار شده1393-5-5

با مراجعه به این صفحه می توانید ضمن ملاحظه عناوین و تاریخ کارگاه های برگزار شده مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک، آلبوم تصاویر مربوط به هر کارگاه را مشاهده نمایید.

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir