اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


سه رتبه ارتقا مركز در ارزشيابي سال 1392


ka zare

1393-12-6

مركز تحقيقات فناوري ترانس‍ژنيك با همكاري و تلاش اساتيد، پرسنل و دانشجويان محترم موفق شد در بين مراكز داخل دانشگاه علوم پزشكي شيراز با سه رتبه ارتقا رتبه 10 از 36 را كسب نمايد. همچنين اين مركز در سال 92 در بين مراكز هم گروه (بيومديكال بالاي 3 سال) در كشور رتبه 47 از 116 را بدست آورد. اين مركز در سال 91 در بين مراكز هم گروه (بيومديكال 1 تا 3 سال) رتبه 15 از 89 را داشت. كسب اين موفقيت را به همه اساتيد، كارشناسان و پرسنل مركز تبريك مي گوييم.

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir