طرح های پژوهشی


 ارزیابی مقایسه ای اثرات درمانی سلولهای بنیادی با منشا پالپ دندان و بافت چربی در استئو آرتریت ایجاد شده در مدل حیوانی رت
ساخت و تعیین داربست های ساخته شده از ترکیب کبد موش و کلاژن
تمایز سلولهاي بنيادي مزانشیمی ژله وارتون به سلولهاي شبه هپاتوسيتي در داربست بیولوژیک تهیه شده از سلول های  HepG2
بررسی تغييرات ساختماني نخاع بعد از ايجاد ضايعه نخاعي و تاثير پيوند سلول های بنيادی مزانشيمی در بهبود ضايعه با استفاده از روش هاي استريولوژي در مدل موشی
تاثیر التهابی/ضدالتهابی پروتئینIL-24/Mda-7بررویسلول استیلت کبدی انسانی LX-2
مقایسه تغییرات هیستوپاتولوژیک ، استریولوژیک و انتی اکسیدانی عصاره هیدرالکلی برگ بنه و عصاره هیدرالکلی زنیان بر رو ی التهاب مخاطی کیسه ی گونه ایی ایجاد شده در محوطه ی دهانی هامستر طلایی بالغ نر
مقایسه داربست های بیولوژیک تهیه شده از سلول های مزانشیمی مشتق از پالپ دندان، چربی و بند ناف در تمایز به بافت های استخوانی و غضروفی
بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی با داربست آمنیوتیک در ترمیم زخم های سوختگی در مدل رت
بررسی استریولوژی اثرات پیش درمانی استامینوفن بر القاء آزواسپرمی توسط بوسولفان در موش صحرایی نر بالغ
ارزیابی هیستومورفولوژی اثر سوپراوولاسیون بعد از انجماد شیشه ای و پیوند اتولوگ تخمدان در ماهیچه پشتی موش صحرایی
زنوترانسپلانتاسیون بیضه موش سوری در رحم موش صحرایی
ایجاد مدل حیوانی آزواسپرمی با استفاده از بوسولفان در موش صحرایی، همستر و خوکچه هندی نر

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir