طرح های پژوهشی

بررسی اثرات شیر تخمیر شده پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA-5 و عصاره آبی میوه تمشک طلایی در بیان ژن پروتئین GFAP به عنوان مارکر اختصاصی سلول های آستروسیت بافت مغز در موش های بزرگ آزمایشگاهی مبتلا به انسفالوپاتی کبدی

بررسی اثر سلول های کراتینوسایت در ترمیم زخم های ناشی از سوختگی با استفاده ازداربست آمنیوتیک در مدل رت

بررسی تغییرات مورفولوژیکی بافت کبد جنین خرگوش پس از زنوترانسپلانتاسیون سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسان با استفاده از روش استریولوژی

بررسی یک فاکتور جدید تنظیم کننده هموستاز استخوانی و رابطه ان با تراکم استخوانی در بیماران با پوکی استخوان ناشی از یائسگی

مطالعه اثرموتاسیون در ژن LIPA دراستعداد ابتلا به بیماری بیماری کبد چرب غیر الکلی و سیروز ناشی از آن

بررسي ترميم غضروف مفصلي با استفاده از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت چربي در بيماران استئوآرتريت کانديد سلول درماني در مفصل زانو( کارآزمایی بالینی)

بررسی القای آپوپتوز سیتوکاین نوترکیب IL-24 در سلولهای استیلت کبدی فعال

بررسی فعالیت متابولیک (MTT) سلولهای بنیادی پالپ دندان با عصاره های گیاهی گل راعی، زیتون و گواجاوا

بررسی کارآیی سلول بنیادی پالپ دندان و عصاره گیاهی گل راعی بر استخوان سازی ناحیه آلوِئول

بررسی اثر تیمار تخمک با Docetaxel بر میزان بیان ژن های casp3، Bcl2 و Bax تخمک و میزان لقاح پس از انجماد شیشه ای در موش

بررسی اثر تحریکات لیزری نانوذرات پلازمونیکی بر هايپرپلازي خوش خيم پروستات در موش صحرایی نر بالغ

بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی در محیط برون تنی

بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی بر روند رشد سلول های بنیادی تزریق شده در زانوی خوکچه هندی مبتلا به استئوآرتریت در محیط درون تنی

ساخت و تعیین داربست های ساخته شده از ترکیب کبد موش و کلاژن

ارزیابی مقایسه ای اثرات درمانی سلولهای بنیادی با منشا dental pulp و fat pad در درمان استئو آرتریت ایجاد شده در مدل حیوانی رت

تمایز سلولهاي بنيادي مزانشیمی ژله وارتون به سلولهاي شبه هپاتوسيتي در داربست بیولوژیک تهیه شده از سلول های HepG2

ارزیابی مقایسه ای اثرات درمانی سلولهای بنیادی با منشا پالپ دندان و بافت چربی در استئو آرتریت ایجاد شده در مدل حیوانی رت

ساخت و تعیین داربست های ساخته شده از ترکیب کبد موش و کلاژن

تمایز سلولهاي بنيادي مزانشیمی ژله وارتون به سلولهاي شبه هپاتوسيتي در داربست بیولوژیک تهیه شده از سلول های  HepG2

بررسی تغييرات ساختماني نخاع بعد از ايجاد ضايعه نخاعي و تاثير پيوند سلول های بنيادی مزانشيمی در بهبود ضايعه با استفاده از روش هاي استريولوژي در مدل موشی

تاثیر التهابی/ضدالتهابی پروتئینIL-24/Mda-7بررویسلول استیلت کبدی انسانی LX-2

مقایسه تغییرات هیستوپاتولوژیک ، استریولوژیک و انتی اکسیدانی عصاره هیدرالکلی برگ بنه و عصاره هیدرالکلی زنیان بر رو ی التهاب مخاطی کیسه ی گونه ایی ایجاد شده در محوطه ی دهانی هامستر طلایی بالغ نر

مقایسه داربست های بیولوژیک تهیه شده از سلول های مزانشیمی مشتق از پالپ دندان، چربی و بند ناف در تمایز به بافت های استخوانی و غضروفی

بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی با داربست آمنیوتیک در ترمیم زخم های سوختگی در مدل رت

بررسی استریولوژی اثرات پیش درمانی استامینوفن بر القاء آزواسپرمی توسط بوسولفان در موش صحرایی نر بالغ

ارزیابی هیستومورفولوژی اثر سوپراوولاسیون بعد از انجماد شیشه ای و پیوند اتولوگ تخمدان در ماهیچه پشتی موش صحرایی

زنوترانسپلانتاسیون بیضه موش سوری در رحم موش صحرایی

ایجاد مدل حیوانی آزواسپرمی با استفاده از بوسولفان در موش صحرایی، همستر و خوکچه هندی نر

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir