تكنیک آسپتیک و پروتكل انجام كشت سلولی خوب

1-دستكش لاتكس به دست كنید.بر روی دستكش الكل پاشی 70 درصد نموده و صبر كنید تا الكل بخار شده و خشک گردد.
2-قبل از شروع كار فضای داخلی هود لمینار و تمام وسایل داخل آن را را با الكل 70 درصد تمیز كنید.حركات دست آرام تا جریان هوای داخل هود تغییر نكند
3-سطوح خارجی تمام وسایلی را كه به زیر هود منتقل می كنید الكل پاشی نمایید.
4-پس از هر بار خارج كردن دست از هود مجددا دستكش ها را الكل كشی نمایید.
5-در نظر داشته باشید فقط فضای بین شیار ها در زیر هود استریل است و فضای بعد از شیار ها استریل نمی باشد.
6-هنگام كار از صحبت كردن و پاسخ دادن به تماس های تلفنی بپرهیزید.
7-در اولین زمان ممكن وسایل اضافی را از زیر هود خارج كنید.
8-نظم در چیدمان وسایل زیر هود بسیار حائز اهمیت است.وسایل باید به صورت هلالی چیده شود تا دسترسی به آنها آسان باشد.
9-دست شما نباید به بدنه پیپت ها ، سرسمپلر ها و ویال های موجود در بشر برخورد كند.
10-در بطری ها را به گونه ای روی هود بگذارید كه قسمت باز آن روی هود باشد.
11-دست شما نباید با گردن بطری ها برخورد كند.همواره بدنه بطری را در دست بگیرید.
12-دیواره پیپت ها با گردن و بدنه بطری ها یا سایر وسایل موجود برخورد نكند.
13-در صورتی كه حجم زیادی از یک محلول را نیاز دارید ابتدا آن را به ظرف كوچكتری منتقل كنید تا از برخورد پیپت با بدنه ظرف در اثر تكرار ورود و خروج آن به ظرف جلوگیری شود.
14-دست شما با فیلتر سرنگ های فیلتری برخورد ننماید.
15-پس از پایان كار به پس ماند ها 10 هزار پی پی ام آب ژاول بیافزایید و پس از 2 ساعت به مقدار زیادی آب در سینک ظرف شویی بریزید.
16-پس از پایان كارتمام سطح هود را الكل كشی نمایید.
17-پس از پایان كار و الكل كشی لامپ ماورا بنفش هود را نیم ساعت روشن كنید.

 

 

 
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir