کارگاه های آموزشی

مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی

بر اساس توانمندی ها و تجارب موجود، مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی آمادگی دارد برای گروه­های دانشجویی، دانش آموزی و محققین آزاد کارگاه های زیر را برگزار نماید.

در صورت تمایل به شرکت در کارگاه ها فرم زیر را تکمیل فرمایید.


اصول نگارش علمی مقالات

روشهای جستجوی علمی در نمایه های بین المللی

جداسازي و كشت فيبروبلاست جنيني موش ( MEF )

كشت و انجماد سلول هاي بنيادي جنيني موش

بلاستوسیست اینجکشن

آموزش نرم افزار اندنوت

آموزش نرم افزار گراف پد

فناوري های توليدمثل لقاح آزمایشگاهی ( IVF ) در حیوانات آزمایشگاهی

پرونوکلئوس اینجکشن

آشنایی و کار با حیوانات آزمایشگاهی

جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان

جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف

آموزش طراحی پرایمر

 آموزش Real time-PCR و کاربرد آن در فناوري ترانس ژنيك

آموزش PCR و RT-PCR کاربرد آن در فناوري ترانس ژنيك

جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي بافت چربي

تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم و روش های جداسازی اسپرم

 آموزش داوری سریع مقالات علمی

تازه های سلول های بنیادی و فناوری ترانسژنیک (ويژه دانش آموزان)

spss

انجماد شيشه اي و پيوند تخمدان

انجماد شيشه اي تخمك

نام كارگاه* بلاستوسیست اینجکشن
گراف پد
پرونوکلئوس اینجکشن
آشنایی و کار با حیوانات آزمایشگاهی
اصول نگارش علمی مقالات
روشهای جستجوی علمی در نمایه های بین المللی
آموزش PCR و کاربرد آن در فناوري ترانس ژنيك
آموزش RT-PCR و کاربرد آن در فناوري ترانس ژنيك
آموزش داوری سریع مقالات علمی
آموزش طراحی پرایمر
آموزش نرم افزار اندنوت
تازه های سلول های بنیادی و فناوری ترانسژنیک
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي بافت چربي
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان
جداسازي و كشت فيبروبلاست جنيني موش
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف
فناوري های توليدمثل لقاح آزمایشگاهی (IVF) در حیوانات آزمایشگاهی
كشت سلول هاي بنيادي جنيني
تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم و روش های جداسازی اسپرم
spssمقدماتی
spssپیشرفته
نام و نام خانوادگي*
EMAIL*
شماره تماس*
تحصيلات* دانش آموز دبیرستان
دانشجوي كارشناسي
كارشناسي
دانشجوي كارشناسي ارشد/دكتراي عمومي
كارشناسي ارشد/دكتراي عمومي
دانشجوي دكتري تخصصي
دكتري تخصصي
متقاضی آزاد
تاریخ پیشنهادی شما برای برگزاری اردیبهشت ماه
خرداد ماه
تیرماه
مردادماه
شهریورماه
مهرماه
آبان ماه
آذرماه
دی ماه
بهمن ماه
اسفندماه
متن تصویر*
Reload
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir