ثبت نام قطعی در کارگاه های آموزشی مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک

در صورتی که همکاران ما با شما تماس گرفته اند و تاریخ دقیق برگزاری کارگاه را به اطلاع شما رسانیده اند :

بعد از واريز هزينه كارگاه به حساب شماره 5001338080 و شناسه واریز 24408801163 نزد بانك ملت، با پر كردن فرم الكترونيكي زير در كارگاه مربوطه ثبت نام كرده و در زمان برگزاري كارگاه حتما فيش بانكي را به همراه داشته باشيد

لازم به ذکر است قید شناسه واریز فوق الذکر الزامی است.ضمنا در صورتي كه دانشجو هستيد روز كارگاه تصوير كارت دانشجويي و زمان اعتبار آن را به همراه داشته باشيد.

مکان برگزاری کارگاه : برج پژوهشی محمد رسول الله

همچنین بابت برگزاری هر کارگاه فیش جدا تهیه و این فرم را جداگانه تکمیل فرمایید.

* 20% تخفیف برای دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی با معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی لحاظ خواهد شد


 اصول نگارش علمی مقالات 30.000تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  15.000 تومان)


روشهای جستجوی علمی در نمایه های بین المللی 30.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز 15.000تومان)دی ماه 94


 جداسازي و كشت فيبروبلاست جنيني موش  140.000تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز   90.000تومان )


 
كشت و انجماد سلول هاي بنيادي جنيني موش 140.000تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز   90.000 تومان)


 
بلاستوسیست اینجکشن 140.000تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز   90.000 تومان)


 
آموزش نرم افزار اندنوت 30.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  15.000 تومان)


 
آموزش نرم افزار گراف پد 30.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  15.000 تومان)


 
فناوري های توليدمثل لقاح آزمایشگاهی ( IVF ) در حیوانات آزمایشگاهی 140.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  90.000 تومان)


 
پرونوکلئوس اینجکشن 140000تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز   90000 تومان)


 
آشنایی و کار با حیوانات آزمایشگاهی 60.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  30.000 تومان)


 
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان 100.000 تومان ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  50.000 تومان) 15مهرماه 94 ساعت 8:30


 
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف 140.000تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز   90.000 تومان)


 
آموزش طراحی پرایمر 60.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  30.000 تومان)


 
آموزش Real time-PCR و کاربرد آن در فناوري ترانس ژنيك 90.000تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز   60.000 تومان)


 
آموزش PCR و RT-PCR کاربرد آن در فناوري ترانس ژنيك 90.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  60.000 تومان)


 
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي بافت چربي 100.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  50.000تومان)22 مهرماه 94 ساعت 8:30


 
تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم و روش های جداسازی اسپرم 140.000 تومان  ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  90.0000 تومان)


 
آموزش داوری سریع مقالات علمی 30.000 تومان ( براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  15.000 تومان) دی ماه 94


SPSS  برای عموم 30.000 تومان (براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز   15.000 تومان)(جهت نصب و یادگیری نرم افزار لپ تاپ همراه داشته باشید) 2 آذرماه  94 ساعت 8:30

 


 


 


 

نام كارگاه*
نام و نام خانوادگي*
مبلغ واریزی*
شماره تماس*
شماره فیش واریزی*
متن تصویر*
Reload
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
مرکز تحقیقات فناوری سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز، خيابان خليلي ، برج پژوهشي محمد رسول الله
تلفكس: 07136281547
 پست الكترونيك: 
sctrc@sums.ac.ir